İanə edilən ümumi məbləğ: 3105 azn
Ümumi xərclənən məbləğ: 3060 azn
Fondda qalan məbləğ: 45 azn

41. ❤ Anonim tərəfindən 7 azn ianə edildi.
40. ❤ Anonim tərəfindən 1 azn ianə edildi.
39. ❤ Anonim tərəfindən 5 azn ianə edildi.
38. ❤ Anonim tərəfindən 1 azn ianə edildi.
37. ❤ Anonim tərəfindən 5 azn ianə edildi.
36. ❤ Anonim tərəfindən 2 azn ianə edildi.
35. ❤ Anonim tərəfindən 2 azn ianə edildi.
34. ❤ Anonim tərəfindən 5 azn ianə edildi.
33. ❤ Anonim tərəfindən 5 azn ianə edildi.
32. ❤ Anonim tərəfindən 1 azn ianə edildi.
31. ❤ Anonim tərəfindən 1 azn ianə edildi.
30. ❤ Anonim tərəfindən 30 azn ianə edildi.
29. ❤ Anonim tərəfindən 15 azn ianə edildi.
28. ❤ Anonim tərəfindən 5 azn ianə edildi.
27. ❤ Anonim tərəfindən 5 azn ianə edildi.
26. ❤ Anonim tərəfindən 5 azn ianə edildi.
25. ❤ Anonim tərəfindən 30 azn ianə edildi.
24. ❤ Anonim tərəfindən 100 azn ianə edildi.
23. ❤ Anonim tərəfindən 25 azn ianə edildi.
22. ❤ Anonim tərəfindən 50 azn ianə edildi.
21. ❤ S****ə Cə****va tərəfindən 100 azn ianə edildi.
20. ❤ H******ə Sə****va tərəfindən 50 azn ianə edildi.
19. ❤ C****ə Mə*****va tərəfindən 15 azn ianə edildi.
18. ❤ Z**r Mə****ov tərəfindən 200 azn ianə edildi.
17. ❤ Ş****z Sə****va tərəfindən 50 azn ianə edildi.
16. ❤ S****ə Hə****va tərəfindən 100 azn ianə edildi.
15. ❤ Hacı E***r Əm**ov tərəfindən 1000 azn ianə edildi.
14. ❤ Hacı R****n Əm**ov tərəfindən 1000 azn ianə edildi.
13. ❤ N****n Qu****va tərəfindən 50 azn ianə edildi.
12. ❤ Anonim tərəfindən 10 azn ianə edildi.
11. ❤ A***c Mə*****va tərəfindən 5 azn ianə edildi.
10. ❤ K***l Əh****va tərəfindən 15 azn ianə edildi.
9. ❤ E**l Ba***ov tərəfindən 25 azn ianə edildi.
8. ❤ X***i Pa***ev tərəfindən 40 azn ianə edildi.
7. ❤ Ş***f Əm***va tərəfindən 20 azn ianə edildi.
6. ❤ T****n Mə*****va tərəfindən 15 azn ianə edildi.
5. ❤ C****n İba**ev tərəfindən 2 azn ianə edildi.
4. ❤ A***n Ul**oy tərəfindən 1 azn ianə edildi.
3. ❤ S****ə Əl***va tərəfindən 2 azn ianə edildi.
2. ❤ S***h İb*****ov tərəfindən 5 azn ianə edildi.
1. ❤ T****n Əh****va tərəfindən 100 azn ianə edildi.

Aztəminatlı ailələrə, xəstə və ehtiyyac sahiblərinə dəstək oluruq.