Ərzaq yardımı almaq üçün online müraciət

Aztəminatlı ailələrə, xəstə və ehtiyyac sahiblərinə dəstək oluruq.